urbanZEB. Plataforma web nacional per a la rehabilitació energètica

La demanda de sostenibilitat és un repte per a la societat global que ve imposat per la crisi ambiental i de recursos, i que exigirà emprendre grans esforços per reduir el consum de recursos i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. En aquest escenari, mantenir les condicions de vida i el nivell d’habitabilitat socialment necessari implica disposar de forma urgent d’instruments que permetin l’elaboració d’estratègies i plans d’acció amb eficiència social i econòmica per tal d’abordar el repte de millorar el funcionament energètic del parc construït amb l’objectiu de la descarbonització en l’horitzó de 2050.

En els últims anys, l’equip de Cíclica ve impulsant o col·laborant activament en el desenvolupament de projectes de transformació del sector de l’edificació a diferents escales (a nivell municipal, regional, autonòmic i estatal). El present projecte és hereu de tots ells i ha estat desenvolupat en el marc del programa projectes singulars de la iniciativa aracoop (Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya), un programa marc de cooperació publico-privada, promogut per la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu promoure l’economia social i cooperativa.

Es tracta d’una nova eina de caràcter interactiu al servei de la ciutadania, el sector productiu, els agents inversors del territori català i les administracions, que permeti assolir els objectius de descarbonització fixats per la Unió Europea i la Generalitat de Catalunya per 2050.

Concretament es tracta d’una plataforma online equipada amb els dispositius necessaris per proporcionar informació detallada per cada un dels edificis o immobles d’un municipi sobre el seu estat actual i les seves possibilitats de rehabilitació energètica. D’aquesta manera, tots els agents de la societat implicats -ciutadà, comunitat de propietaris o llogaters, agent promotor o inversor, empresa del sector de la rehabilitació o empresa de serveis energètics- han de poder accedir a la informació necessària per prendre decisions respecte el seu rol en la impulsió de la intervenció en l’edifici. El projecte també té interès en desenvolupar la metodologia i els dispositius necessaris per donar continuïtat a les consultes realitzades i oferir un servei d’assessorament específic basat en un programa comunitari de transició energètica.

Al mateix temps, tal com la resta d’estratègies desenvolupades fins al moment, aquesta eina proporcionarà informació agregada sobre el potencial de rehabilitació energètica d’una determinada àrea, d’un determinat municipi o d’una regió.

A diferència dels anteriors projectes desenvolupats per Cíclica en aquesta línia, en aquest projecte s’ha adaptat el software de Business Intelligence utilitzat antigament als nous estàndards europeus. D’aquesta manera es busca internacionalitzar el servei al conjunt del territori de la Unió Europea.

L’articulació d’una estratègia a llarg termini en la línia d’aquesta eina hauria de permetre posar en marxa un procés de rehabilitació del parc residencial espanyol que transformi més de 10 milions d’habitatges principals anteriors a 2001 en habitatges de baix consum energètic i de baixes emissions de gasos d’efecte hivernacle. Procés que aportarà beneficis a propietaris i ocupants –en forma d’estalvis energètics i millora de la qualitat dels habitatges-, i serà decisiu en la lluita contra la previsible expansió la pobresa energètica. I que, en el conjunt de l’estat, podria arribar a generar entre 110.000 i 130.000 llocs de treball directes, estables i de qualitat entre 2015 i 2050, al fer viable i possible invertir fins a 10.000 milions de euros en la rehabilitació d’entre 250.000 i 450.000 habitatges principals cada any.

.

PeuNoticia

.

Autoria

Cíclica [space·community·ecology], Albert Cuchí (Universitat Politècnica de Catalunya), Anna Pagès (Universitat Politècnica de Catalunya)

Promotor/a

Cíclica [space·community·ecology] amb el suport del programa Projectes Singulars de l’Aracoop

Any projecte

2017-2018

Date

4 de juliol de 2018

Category

Investigació i innovació, Models energètics d'escala urbana, Recursos