Recursos pedagògics per escoles sobre energia fotovoltaica

Plantejament

El projecte A prenem el sol s’inicia amb la voluntat de l’AFA de realitzar una aportació econòmica per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’escola. L’Ajuntament pot participar en el cofinançament o en l’assoliment d’un millor preu tant dels materials com de la instal·lació d’aquests materials. També participa en l’extracció de dades de consums de l’escola que esdevindran la base sobre la que es calcularan, d’una banda la necessitat de plaques a instal·lar i, de l’altra, els estalvis aconseguits un cop instal·lades.

Un cop recollides aquestes dades es realitza la inversió en plaques fotovoltaiques per a l’escola que ajudaran a aconseguir un estalvi significatiu en la factura de l’electricitat. Al mateix temps es reduirà l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i s’aconseguirà un estalvi econòmic que repercutirà en actuacions realitzades per l’AFA de l’escola i per la mateixa escola en matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic. També l’Ajuntament, per la seva banda, es beneficia d’aquest estalvi econòmic donada la reducció dels imports a pagar en concepte d’energia.

L’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de Barcelona té per objectiu donar suport tècnic i econòmic als municipis en matèria de comunicació i educació ambiental. Una de les línies de treball és el disseny i desenvolupament d’activitats d’educació i sensibilització ambiental en els municipis en l’àmbit de la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic.

Objectius

L’objectiu d’aquest projecte consisteix en la millora de la cultura energètica de mestres, alumnat i famílies, acompanyant-les a través de la creació d’un material educatiu (consistent en un manual per a mestres i un per alumnat) i de comunicació per tal de dotar-los d’eines i recursos que ajudin a desenvolupar el potencial educatiu que porta associada una instal·lació d’energia renovable en règim d’autoconsum, on l’AFA (Associació de Famílies), escola i ajuntament col·laborin conjuntament.

Enfoc

A Cíclica entenem el component educatiu del projecte a través d’experiències vivencials. És per això que les activitats que es proposen són dinàmiques i de treball cooperatiu, a través del treball en grup dins l’aula, el treball conjunt dels diferents cicles dins l’escola i el treball a casa amb activitats de transferència a la llar i a les famílies.

La política ambiental dels centres educatius no pot entendre’s sense contemplar l’objectiu central de la societat: educar per tal de reduir l’impacte que ocasionarà l’actuació de l’alumnat a la nostra societat actual i futura. 

Els edificis i les seves instal·lacions han de complir amb unes condicions ambientals adequades, però són les nostres accions les que tenen un impacte en el consum energètic. Partint d’aquesta premissa, en què no són els elements físics els que han de ser sostenibles, sinó les nostres activitats, el projecte pedagògic s’emmarca en un quadre més ampli que la pròpia instal·lació d’autoconsum.

L’objectiu és que l’alumnat aprengui a avaluar l’impacte ambiental de la seva escola a través del seu consum d’energia i les emissions de CO2 que aquesta porta associades. El projecte pretén, doncs, fer entendre a l’alumnat quin és l’impacte ambiental del seu edifici en relació a la instal·lació solar fotovoltaica i també en relació a tots els processos que requereixen l’ús d’energia. 

El projecte té com a objectiu avaluar l’impacte ambiental sobre cinc grups d’activitats:

  • L’origen de l’energia i la sostenibilitat: les energies renovables i l’energia fotovoltaica.
  • La construcció de l’edifici i les plaques solars fotovoltaiques.
  • El consum en l’ús i manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions. L’ús de l’electricitat a l’edifici.
  • Els consums de l’alumnat fora de l’escola derivats dels valors pedagògics reflectits en el Projecte Educatiu de Centre. L’autoconsum en l’àmbit residencial.

Resultats

  • Creació d’una guia per a mestres, que inclou els objectius i continguts curriculars, les orientacions pedagògiques, glossari, l’estructura de les fitxes didàctiques i el contingut del marc teòric de les pròpies fitxes de l’alumnat.
  • Creació d’una guia per a l’alumnat amb fitxes didàctiques.
  • Sessions d’acompanyament al claustre i a l’aula per a mestres i alumnat.
Autoria

Cíclica [space·community·ecology], Diputació de Barcelona

Coordinació

Anaïs Bas | Cíclica [space·community·ecology]

Promotor/a

Diputació de Barcelona, Associació de Famílies dels Centres Educatius

Finançament

Diputació de Barcelona

Any projecte

2019

Date

12 de febrer de 2020

Category

Cultures energètiques