Recuperació del sistema de reg a les hortes termals

  Projecte guanyador Ex-Aequo del Premi Europeu d’Espai Públic Urbà 2016 i del Bauwelt Award 2017  
  Seleccionat als premis FAD 2016, a la Biennal de Paisatge Rosa Barba 2016 i a l’EUMies Arward 

A les hortes de regadiu, la pèrdua de sentiment de comunitat juntament amb la contaminació dels aqüífers son algunes de les principals conseqüències que han provocat el creixement demogràfic i urbà propis del darrer segle. Un exemple d’aquest procés el trobem a les Hortes de Baix de Caldes de Montbui, una zona d’hortes patrimonials amb reg d’aigües termals i residuals urbanes per a la producció d’autoconsum, existents des de l’època romana.


La progressiva alteració d’aquest petit oasi ha propiciat la necessitat d’explorar i intervenir per a garantir l’abastiment d’aigües de bona qualitat. Una denúncia sanitària imposada per una associació ecologista, la recuperació d’un antic safareig termal en desús gràcies a una mostra d’art urbà i la necessitat de recuperació social d’una comunitat de regants fragmentada i envellida, han motivat la viabilitat d’aquest projecte en curs. Partint de la comprensió de la gestió tradicional i orgànica de l’aigua com a patrimoni, el projecte es genera per a recuperar la capacitat activa del ciutadà urbà com a agent productor i les pràctiques quotidianes associades a l’autogestió de l’aigua com a imaginari identitari col·lectiu del lloc.

 

A l’hora d’intervenir, el principal objectiu és el d’assegurar un projecte de baix cost i baix impacte tant ambiental com social. Per això la proposta parteix de la investigació-acció participada, articulant mecanismes de projectació consensuats amb els mateixos usuaris de l’àmbit d’actuació, compartint responsabilitats a l’hora de decidir estratègies projectuals. El diagnòstic social del territori, la seva cartografia (inexistent prèviament al projecte), les seves demandes i insatisfaccions, la seva disponibilitat de recursos i prioritats, han permès elaborar documentació, coordinació i seguiment de tot el procés.

 

Les diferents fases del projecte de gestió sostenible de les hortes tenen la missió de resoldre un doble objectiu ambiental relacionat amb les aigües de reg: primer, per la falta de disponibilitat d’aigua en quantitat suficient i segon, pel risc sanitari que suposen els vessaments contaminants de les aigües negres del centre urbà al torrent que es perllonga en la sèquia principal d’aquest espai. En conseqüència, la principal proposta es basa en la captació de diverses fonts d’aigua neta termal sobrant dels balnearis i safaretjos que no es reutilitzen a les hortes actualment i que permetran un abastiment d’aigua suficient en quantitat i qualitat. Per altra banda també, el projecte contempla resoldre l’actual problema d’accessibilitat a les hortes per sobre de la sèquia principal (causa d’una mort) amb la incorporació d’una passarel·la, alhora que pretén consolidar i enfortir la comunitat de regants.

 

Per a fer-ho possible, es realitzen visites, reunions i sessions de treball amb dinàmiques de grup amb els agents del lloc (regants, propietaris de balnearis, rentadores, ajuntament). El projecte preveu dues actuacions principals:

La sèquia: la reconducció de les aigües residuals urbanes per a recuperar la sèquia principal com aport d’aigües netes i espai d’accés a les hortes.

La modificació del sistema de captació d’aigua a la xarxa de reg de les hortes, incorporant una bassa de compensació a sota del balneari Broquetes i una bassa de reg per al refredament i l’emmagatzematge d’aigua termal a les hortes així com algunes modificacions puntuals al sistema de sèquies per a incorporar aquest elements i una modificació consensuada de les zones dels torns de regs per a ampliar-los a dos torns per setmana.

 

Més informació sobre el projecte a la comunicació presentada en el congrés internacional Irrigation, Society, Landscape. Tribute to Thomas F. Glick, València, 2014.

Descarrega la informació en pdf

Autoria

Cíclica [space · community · ecology], CAVAA Marta Serra (coordinadora), Elena Albareda, Joaquim Arcas i Adrià Martín Aleix Rifà, Junta de la Asociación de Hortelanos de los Huertos de Bajo, Esocal SL, Plan de Ocupación Municipal

Promotor/a

Conselleria d'Espais públics i Sostenibilitat i Ajuntament de Caldes de Montbui

Any projecte

2013-2015

Date

2 de juliol de 2018

Category

Destacats, Territori i paisatge