Programa d’implicació de treballadors en la gestió energètica d’equipaments públics

El consum d’energia del sector de l’edificació -responsable de més d’un terç del consum d’energia a Europa- és una de les fonts principal de l’antropogènic canvi climàtic. Observem que les millores tècniques i físiques en els edificis no són suficient per garantir la reducció del consum d’energia, llevat que els usuaris siguin capaços d’operar els edificis i les seves instal·lacions de manera òptima. En la majoria dels casos, l’ús i gestió de l’energia és invisible per l’usuari i sovint no senten cap responsabilitat sobre la seva comprensió i control. Aquest projecte proposa una metodologia per al desenvolupament de nous hàbits com a mesures de gestió energètica.
Una recerca-acció participativa va ser dissenyada com a projecte pilot a escala municipal a Viladecans, a l’àrea metropolitana de Barcelona. Durant tres anys s’ha portat a terme un programa d’implicació de treballadors i usuaris en la gestió energètica d’equipaments públics -escoles, oficines, biblioteques…-. L’objectiu del projecte era avaluar el potencial de l’acció comunitària en mesures de gestió energètiques per tal d’aconseguir un reducció de les emissions de carboni considerable sense afectar al confort ni a les activitats. Durant el programa, cap altra mesura de millora en les instal·lacions o l’edifici va ser aplicada per tal de discriminar les millores en comportament.
En la implantació del programa s’han utilitzat eines per incentivar i donar suport al canvi de comportament com la formació, assignació de tasques orientades a un objectiu, treball en equip, el retorn directe, comparatiu i històric d’informació energètica mensual i a temps real i retorn dels estalvis periòdic. L’objectiu metodològic és el de donar un conjunt d’eines d’autoaprenentatge a través d’un treball col·laboratiu. Per cada edifici es va dissenyar una estratègia d’implantació a mida, fet que requeria una estreta cooperació amb un ventall ampli d’actors – dees de polítics fins a treballadors d’empreses de serveis externs-. Finalment, es va crear un Banc d’Energia municipal, per tal de capitalizar els estalvis produits i així finançar el propi projecte i reinvertir la resta el altres mesures d’eficiència energètica.
Com a resultat del canvi de comportament organitzacional, alguns dels edificis van aconseguir fins a un 30% de reducció en el consum d’electricitat, amb una mitjana d’un 17% comparada amb els 3 anys anteriors. Adicionalment, dos terços dels participants van incrementar la seva apreciació per l’espai i el confort, elements clau per assegurar el compromís a llarg termini. Construir nous habits a través de processos d’aprenentatge organitzacional és una mesura de gestió energètica efectiva i molt eficient.

Descarrega la informació en pdf

 

 

Date

1 de desembre de 2015

Category

Cultures energètiques