Procés Participatiu. Nous usos comunitaris de Can Soler

El projecte consisteix en coordinar i dinamitzar un procés participatiu per la redacció del projecte de paisatge als entorns de l’antiga masia de Can Soler al barri de Sant Genís dels Agudells. El procés participatiu s’anomena “Definim nous usos comunitaris per als entorns de Can Soler” i està impulsat i promogut pel Pla de Barris de l’Ajuntament de Barcelona. El procés es dissenya i condueix amb el suport de Joana Calsamiglia, tècnica comunitària experta en treball de procesos.

L’objectiu principal consisteix en desenvolupar un pla de treball i proposta metodológica que permeti guiar un procés de participació per incidir en un projecte bàsic i executiu a nivell d’encaix territorial, d’usos comunitaris, de determinar la relació dels entorns de la masia amb el seu entorn i amb el Parc de Collserola, i de valorar les opcions de restitució patrimonial del paisatge en qüestió.

Per a fer-ho s’estableixen 3 criteris bàsics a treballar transversalment durant el decurs de quatre sessions participades:  els usos comunitaris, els accessos i els entorns de la masia de Can Soler.

A nivell municipal els principals actors que participen són les tècniques de barri i participació del Districte d’Horta Guinardó, participació ciutadana del Pla de Barris i els arquitectes redactors del projecte bàsic i executiu Espinàs i Tarrasó s.c.p. També intervenen Ecologia Urbana Ajuntament de Barcelona, Agència Salut Publica de BCN, BIMSA, Comissionat Economia Social Dpt. Consum, Barcelona Activa Dpt. Proximitat, Agència Catalana de l’Aigua, Parc de Collserola. Els actors locals participants són l’AAVV Sant Genís, el Col·lectiu Agudells, Cooperativa Senglar Groc, Hortelanos en acción, la Fundació Els Tres Turons, l’Escola de Disseny Floral i Paisatgisme i l’Escola Mare de Déu de Montserrat de SGA.

Dinamitzem i coordinem les següents sessions de treball, cada una amb el seu retorn i avaluació final:

Primera jornada: passejada exploratòria. Consisteix en un recorregut d’anàlisi de diversos punts d’observació. Els principals propòsits són enregistrar i diagnosticar les necessitats veïnals per activar el debat; donar a conèixer el punt de vista tècnic dels arquitectes sobre cada espai clau; generar un informe per l’equip d’arquitectes i establir unes bases de partida a l’hora de projectar; generar un marc de coneixement comú i ampliar les perspectives de cada part; detectar tensions internes.

Segona jornada: passejada amb tècnics. Assisteixen 25 persones el juliol de 2017. L’objectiu és donar a conèixer l’àmbit a tècnics municipals tenint en compte criteris de diferents àrees implicades i també de les entitats veïnals. Es promou crear un espai perquè les entitats s’expliquin davant dels tècnics exposant la seva contribució i posicionament a la zona; oferir una oportunitat perquè l’equip d’arquitectes expliqui seva visió; activar el debat entre tècnics municipals i entitats locals.

Tercera jornada: jornada oberta a la ciutadania. Assisteixen 43 persones l’octubre de 2017. El principal propòsit és definir i consensuar els nous usos comunitaris als entorns de Can Soler per facilitar el desenvolupament del projecte. Es tracta de discutir, valorar i aportar sobre un primer encaix d’avant-projecte que recull les primeres necessitats detectades entorn els usos, els accessos i els serveis tècnics a partir de dues passejades exploratòries anteriors. S’organitzen 5 taules de treball de grups mixtes de 8 persones formats per tècnics municipals, tècnics arquitectes, veïnat i representants d’entitats, garantint així una participació assimètrica. Cada grup valora els acords, desacords, dubtes i fa aportacions al projecte presentat. Cada un d’aquests criteris s’apliquen als diversos espais tractats pel projecte agrupats en accessos, usos comunitaris i serveis tècnics. S’afegeix també el sistema de l’aigua i els espais públics entorn la masia.

El procés participat estava definit i consensuat prèviament amb l’equip d’arquitectes Espinàs-Tarrasó i amb l’equip de Pla de Barris responent a les demandes del Grup Impulsor.

Quarta jornada: presentació dels resultats finals del procés participatiu. Assisteixen 45 persones el novembre de 2017. L’objectiu és tancar el procés participatiu i validar els resultats derivats d’aquest traduïts en l’avant-projecte centrat en els usos i les activitats als entorns de Can Soler. Es fa una explicació de retorn de l’avant-projecte donant resposta a les aportacions del procés, explicat per part de l’estudi d’arquitectura Espinàs-Tarrassó. Es dinamitza un debat a mode de torns de preguntes contestades per l’equip tècnic.

Finalitzat el procés participatiu, el grup impulsor segueix el procés de tancament de l’executiu. El procés ha posat l’accent a la qüestió de l’aparcament, al sistema de l’aigua, a l’aterrassament del futur parc de Can Soler, a l’obertura del Pati Escola Mare de Déu de Montserrat, a la seguretat i el manteniment de l’espai del futur parc, a les connexions amb el Torrent Font Bacallà i el camí de fondalada, a la gestió de la masia, a la previsió des del present fins l’inici d’obres, a posibles estratègies de col·laboració i a la demanda de fer de l’equipament de Can Soler un nou equipament public que pugui convertir-se en un centre d’interpretació de la natura i de la identitat d’un barri que històricament ha lluitat per satisfer les seves necessitats comunitàries.

Vídeo del procés

Notícia relacionada

Auditoria

Cíclica [space·community·ecology]

Col·laboració

Joana Calsamiglia

Encàrrec

Pla de Barris Sant Genís dels Agudells i la Teixonera, Foment de Ciutat. Ajuntament de Barcelona (coord. Mariona Prat)

Any projecte

2017

Date

4 de maig de 2018

Category

Cultures energètiques, Territori i paisatge