Plataforma web per a dinamitzar la rehabilitació energètica

Plantejament

Davant de les necessitats ambientals i socials urgents a les quals ens enfrontem, i de l’oportunitat de finançament que suposen els fons europeus de recuperació:
  • Quin paper ha de jugar l’economia social i solidària?
  • Està realment preparada i organitzada l’economia social i solidària avui en dia?
  • Quina proposta alternativa pot oferir davant dels riscs que implica el model governamental?
  • Quin tipus de model d’acompanyament a la transició comunitària encaixa en aquest context?

L’Economia Social i Solidària ha d’abordar amb urgència aquestes qüestions desenvolupant un Model d’acompanyament ESS a comunitats veïnals i de barri en el procés de regeneració urbana basat en una proposta unitària i estructurada, amb mecanismes i eines solvents i escalables, de manera que pugui fer front a aquest repte, que definirà el model d’habitabilitat de les pròximes dècades i les possibilitats de totes les persones per accedir-hi.

Objectius

Atesa la necesitat de posar en marxa un Model d’acompanyament ESS a comunitats veïnals i de barri en el procés de regeneració urbana, l’objectiu del projecte és avançar en el desenvolupament d’un Model d’acompanyament de l’ESS a la regeneració urbana basat en la figura de l’interlocutor únic que, de cara a la ciutadania, suposi una resposta integrada d’acompanyament tècnic, social i financer al procés de transició cap a un escenari sostenibilista i que, de cara a l’administració pública, esdevingui un agent capaç de dinamitzar la política en matèria de regeneració urbana i de dotar de mitjans i continguts les Oficines de rehabilitació de barri. 

Enfoc

La finalitat principal de la proposta és crear la plataforma digital Comunitat.coop que integri els diferents serveis necessaris per donar suport al model d’acompanyament ESS a la regeneració urbana, com a vehicle d’accés cooperatiu i equitatiu a la descarbonització i les millores tècniques i funcionals del parc edificat.

La declaració de l’estat d’emergència climàtica de la UE i els objectius de descarbonització a 2050, i la oportunitat que no es pot deixar perdre i que brinda el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –dotat a Catalunya en aquesta primera anualitat amb 186 milions d’euros-, inclosa la possibilitat de formulació de la figura de l’Agent rehabilitador com a interlocutor únic del procés de rehabilitació i descarbonització, planteja la necessitat que la creació d’aquest model d’acompanyament sigui ràpid i al mateix temps solidari entre tota la ciutadania.

Per aquest motiu el plantejament del projecte és construir una plataforma de serveis que permeti assentar les bases d’aquesta model a través de:

  • Integrar els processos de rehabilitació de la qualitat tècnica, funcional i energètica i les accions d’implantació d’energies renovables sota una perspectiva global.
  • Proporcionar una visió trans-escalar del procés de regeneració urbana que, sorgint del nivell de l’habitatge i l’edifici, permeti la formulació d’escenaris de demanda agregada sota la figura de plans d’acció de barri.
  • Integrar les funcionalitats pròpies de l’eix de la planificació, l’eix de la gestió i l’eix del finançament.
  • Evidenciar, en base a un programari intuïtiu i potent, les avantatges que comporten les accions de millora dels edificis a nivell social –major cohesió i apoderament, i millors condicions de salubritat-, econòmic –menor cost energètic- i ambiental –reducció del consum, resiliència dels edificis i descarbonització-.
  • Proporcionar serveis específics adreçats als agents implicats en la transició energètica a tota Catalunya, per tal de facilitar la planificació i implantació de projectes a escala: administració, entitats i empreses socials, de proximitat i/o verdes, i ciutadania i comunitats veïnals i de barri.

Resultats

El treball es concreta en la plataforma web de serveis integrats Comunitat.coop, amb les funcionalitats i escales d’intervenció adequades, de suport al Model d’acompanyament ESS en les accions de regeneració urbana.

El projecte està coordinat per Cíclica, i també hi formen part l’IREC – Institut de Recerca en Energia de CatalunyaDies d’agost, Etcèteres, Haus i Marcove.

Programa Aracoop promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i finançat pel Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Autoria

Cíclica [space·community·ecology]

Promotor/a

Programa Projectes Singulars 2021-2022

Any projecte

2022

Date

23 de febrer de 2023

Category

Destacats, Llibre digital i passaport de l'edifici