Plataforma web Cultures energètiques i la rehabilitació residencial

Plantejament

culturesenergetiques.cat és una plataforma amb sis mòduls d’aprenentatge sobre l’ús de l’energia a la llar i les lògiques d’inversió en electrodomèstics i en intervencions als edificis. 

Objectius

L’objectiu del projecte és facilitar a la ciutadania eines per tal de conèixer millor el seu propi edifici i habitatge, i generar un aprenentatge sobre la millora d’hàbits a la llar i lògiques d’inversió en rehabilitacions d’edificis residencials, per tal d’optimitzar la factura energètica i millorar el confort a la llar.

Enfoc

El marc de treball neix del projecte “Hard-to-reach Energy Users” de l’Agència Internacional de l’Energia, que té com a objectiu identificar, definir i prioritzar el públic HTR (Hard-to-Reach), i dissenyar, mesurar i compartir estratègies efectives per implicar aquells públics per assolir objectius energètics, de resposta a la demanda i objectius climàtics, a més de satisfer les necessitats d’accés a l’energia i l’equitat social i ambiental.

Des d’aquesta perspectiva, el model teòric utilitzat per al desenvolupament de la definició, el contingut i les eines del projecte ha emprat el marc conceptual de “Cultures Energètiques” dissenyat per un equip multidisciplinari de persones investigadores de diferents àmbits com la física, l’economia, el dret, la psicologia i la sociologia (Stephenson, J. (2010). Energy Cultures: A framework for understanding energy behaviours). 

Resultats

El treball es concreta en una plataforma que permet visualitzar una sèrie d’informació i consells personalitzats sobre l’optimització de l’energia a la llar.

L’eina es desenvolupa a través d’una seqüència didàctica estructurada en sis mòduls:

  • La factura elèctrica
  • La il·luminació
  • Els electrodomèstics
  • El confort tèrmic
  • La rehabilitació dels edificis
  • L’autoconsum

Projecte desenvolupat en el marc del Programa Aracoop promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i finançat pel Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Autoria

Cíclica [space·community·ecology]

Promotor/a

Programa Projectes Singulars 2021-2022

Any projecte

2020

Date

22 de febrer de 2023

Category

Cultures energètiques, Recursos