Passaport de l’edifici

El Passaport de l’Edifici és una eina estratègica i innovadora que serveix de guia per acompanyar les administracions en la presa de decisions dins els processos de renovació urbana per fases. L’objectiu final és l’acceleració de la renovació del parc residencial, tant a nivell de profunditat de la rehabilitació com d’abast de la intervenció, tot introduint la dimensió comunitària entesa com el paper de les persones que, a través dels seus estils de vida, determinen el consum de recursos.

L’eina contempla una plataforma digital d’emmagatzematge d’informació i comunicació entre els diferents agents en permanent actualització, a més d’un full de ruta que indica les diferents intervencions a realitzar per portar l’edifici existent a unes condicions nZEB -demanda energètica gairebé zero- abans de l’any 2050.

El Passaport de l’Edifici té importants antecedents a França, Bèlgica, Alemanya i Dinamarca. La proposta de Cíclica és transposar i implantar la figura del Building Renovation Passport a Catalunya i a l’estat espanyol, tot aprofitant el knowhow generat per les experiències europees.

 

Projecte desenvolupat en el marc del programa projectes singulars de la iniciativa aracoop (Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya), un programa marc de cooperació publico-privada, promogut per la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu promoure l’economia social i cooperativa.


.

PeuNoticia

.

Date

6 de juny de 2019

Category

Investigació i innovació