Participació ciutadana en la Superilla d’Horta

En el marc de la Superilla d’Horta es reurbanitza el Carrer Feliu i Codina entre el c/Chapí i c/Eduard Toda. El projecte d’urbanització redactat per l’arquitecta paisatgista Imma Jansana en col·laboració amb Jordi Calbetó (Vaic) busca reduir la quantitat de cotxes que hi circulen i la velocitat d’aquests en un carrer ple d’activitat al centre del barri. Per aconseguir-ho es plantegen tres estratègies que com a equip tècnic de participació haurem d’integrar en el procés: la plataforma única, la circulació del cotxe en zig-zag i la creació d’una alerta davant dels dos equipaments.

El projecte vol generar una alerta pel cotxe en el paviment perquè aquest alenteixi la seva velocitat davant dels equipaments i la sessió participada obra als usuaris la oportunitat de definir com es pot dur a terme aquest propòsit. Es tracta de codissenyar propostes per donar resposta a la necessitat de fer compatible el pas del cotxe amb els vianants que fan un ús d’aquest espai. Per tant, la nostra tasca i responsabilitat consisteix en:

  • Donar a conèixer el projecte del c/Feliu Codina i en concret la proposta per davant dels equipaments.
  • Identificar la relació i vincle que s’ha d’establir entre l’equipament i el seu espai públic associat.
  • Promoure i fomentar la implicació dels participants tant en la definició conceptual com tècnica de les intervencions en el paviment dels trams en qüestió.
  • Assegurar la conciliació entre els criteris dels projectistes i l’aportació dels participants.
  • Arribar a unes conclusions prioritzades que es treballaran a posteriori amb l’equip tècnic.

Per això organitzem una sessió pràctica i molt dinàmica amb representants de cada equipament. Convidem als participants a dibuixar i situar les línies mestres de la proposta en el propi carrer per comprendre l’espai exterior i prendre consciència de l’impacte que implica. Seguidament, debatem en grup i es proposa què representar en el paviment i com fer-ho plasmant les propostes en una maqueta del carrer que es troba dibuixada en planta a la sala on es fa l’activitat. Així assegurem una percepció espaial unificada i la comprensió de l’impacte del que es proposa. Finalment s’expliquen les diferents propostes entre els grups formats i es valoren els resultats obtinguts. Els arquitectes presents a la sessió juntament amb els tècnics de barri i de participació, contribueixen al debat aportant pros i contres a les propostes dels participants.

Els resultats de la sessió continuen desenvolupant-se a nivell tècnic i la devolució es realitza a través d’un informe de retorn a validar amb els assistents i el grup impulsor de la Superilla d’Horta, el qual acompanyarà el projecte durant la fase d’obra fins la seva finalització.

Autoria

Cíclica [space·community·ecology]

Encàrrec

Ajuntament de Barcelona

Any projecte

2017

Date

20 de febrer de 2018

Category

Cultures energètiques