Neix el PAS-E · Passaport de l’edifici, un instrument per accelerar la rehabilitació de parc edificat cap a la descarbonització

PAS-E Passaport de l'edifici

  • La proposta segueix les recomanacions de l’última directiva europea d’eficiència energètica en edificació per tal d’aconseguir el millor resultat possible en rehabilitacions dutes a terme per fases.
  • S’adreça a tots els agents del sector de l’edificació, des de l’administració i la indústria fins a les persones usaries, llogateres i propietàries dels habitatges.
  • És un instrument que acompanyarà cada comunitat de veïns al llarg de el procés de rehabilitació de l’edifici per millorar la qualitat de vida i reduir el seu impacte ambiental.

Cíclica i Green Building Council Espanya (GBCe) llancen el PAS-E · Passaport de l’edifici, un instrument per a la rehabilitació profunda per passos que pot descarregar-se al web www.pas-e.cat. Es tracta d’un pla d’acompanyament a la comunitat i un pla de rehabilitació de l’edifici, que es tradueix en un full de ruta que marca una seqüència d’intervencions a realitzar adaptada a les necessitats de les persones. Inclou exemples pràctics i indicacions per abordar el marc legislatiu, operatiu, financer i social.

Amb aquesta eina es pretén accelerar la rehabilitació energètica d’edificis, d’acord amb la Directiva (UE) 2018/844 relativa a l’eficiència energètica, que exigeix ​​la completa descarbonització de parc edificat de la Unió Europea per al 2050 i una taxa de rehabilitació energètica integral de parc residencial d’un 3% anual fins a aquesta data.

La directiva s’emmarca en el conjunt de propostes polítiques de Green Deal o Pacte Verd Europeu, promogut per la Comissió Europea. Entre les mesures concretes que recull es troba la implementació d’un sistema de passaport de l’edifici a nivell comunitari. A més d’estudiar en profunditat aquesta proposta, per a la publicació de l’PAS-E · Passaport de l’edifici també s’han estudiat altres iniciatives i experiències de referència en diversos estats europeus, com Alemanya, França o els Països Baixos, entre d’altres.

La proposta del PAS-E dóna resposta a les peticions i demandes de diversos experts del sector que creuen que per dinamitzar la rehabilitació és necessari desenvolupar nous instruments tècnics d’alta qualitat, útils i fiables. Integrar les diferents eines i segells existents, com el Certificat d’Eficiència Energètica, el Llibre de l’Edifici o l’Informe d’Avaluació de l’Edifici, ha de permetre fixar objectius concrets de qualitat de parc construït en un termini de temps definit i facilitar, fomentar i finançar les actuacions necessàries per assolir-los. El Passaport de l’edifici és la resposta europea a aquesta necessitat, en forma d’instrument normatiu de nova generació.

Cap a la rehabilitació: més qualitat de vida i menys impacte ambiental

El PAS-E · Passaport de l’edifici és un instrument creat per acompanyar cada comunitat de veïns al llarg de tot el procés de rehabilitació del seu edifici. Contempla cinc fases: diagnòstic, planificació, compromís, execució i avaluació.

El seu objectiu final és augmentar la qualitat dels edificis rehabilitats amb una visió integral, per tal de millorar les condicions de vida i reduir l’impacte ambiental en tot el seu cicle. És, per tant, un pla individualitzat per a cada edifici unifamiliar o plurifamiliar que considera de manera holística els tres àmbits relacionats amb la millora de l’habitabilitat: la qualitat tècnica dels sistemes constructius i les instal·lacions, la qualitat funcional dels habitatges i l’eficiència en l’ús dels recursos, especialment els energètics i hídrics.

“La intenció no és tant proporcionar un model perfectament definit, com obrir un debat a nivell nacional sobre l’oportunitat d’aprofitar l’impuls europeu per accelerar la regeneració urbana a Espanya, que representa el segon objectiu estratègic de l’Agenda Urbana Espanyola. En els propers mesos, seguirem treballant en aquest sentit “, assenyala Dolores Huerta, secretària tècnica de GBCe. Per això, el Passaport està dirigit a tots els agents de el sector de l’edificació, des de l’administració i la indústria, fins als propis usuaris i propietaris dels immobles.

Per la seva banda, Joaquim Arcas, president de Cíclica, recorda que “activar el sector de la rehabilitació és clau, però sens dubte depèn de nosaltres desenvolupar les mesures i instruments necessaris per accelerar la transició. D’aquí la importància de comptar amb una eina com el PAS-E · Passaport de l’edifici”.

Xarxa de suport al Passaport de l’edifici

La iniciativa del Passaport de l’edifici a Espanya compta amb el suport d’institucions, empreses i professionals pertanyents o amb forts vincles amb el sector de l’edificació. Conjuntament, formen la xarxa de suport sobre la qual iniciar el procés participatiu de definició i implementació d’aquest nou instrument. “Únicament des de la col·laboració i el consens entre tots els agents és possible arribar a un model de Passaport de l’edifici útil i eficaç que permeti fer realitat la regeneració urbana en clau de qualitat de vida i sostenibilitat”, conclou Arcas.

Més informació:

www.pas-e.cat

info@pas-e.cat

Date

18 de març de 2020

Category

Notícies