iBRoad2EPC. Integració del BRP en els sistemes de CEE

Plantejament

La millora de l’eficiència energètica dels edificis a Europa és una prioritat. La implantació dels Certificats d’Eficiència Energètica (EPC) és un pas important en el camí cap a la descarbonització del sector de l’edificació. En aquest context, el projecte iBRoad2EPC, finançat per la UE, explorarà els sistemes d’avaluació d’eficiència energètica i les pràctiques de certificació amb l’objectiu de promoure i mostrar la integració dels elements del Passaport de l’Edifici (BRP) en els sistemes de EPC. En concret, adaptarà el model de Passaport de l’Edifici desenvolupat pel projecte iBROAD (2017-2020) perquè formi part del sistema de EPC. El model iBRoad2EPC es provarà en sis Estats Membre (Bulgària, Grècia, Polònia, Portugal, Romania i Espanya). Els resultats donaran suport a les propostes polítiques i milloraran el procés d’implementació dels EPC.

Objectius

iBRoad2EPC representa el següent pas en els sistemes d’avaluació i en les pràctiques de certificació de l’eficiència energètica, promovent i mostrant la integració dels elements del Passaport de l’Edifici en els sistemes de certificació de EPC. Basant-se en els resultats del projecte previ iBRoad (2017-2020), que va desenvolupar, va provar i va lliurar un model de Passaport de l’Edifici dirigit a donar suport als propietaris d’habitatges unifamiliars juntament amb un assessorament personalitzat per a facilitar la renovació profunda per passos, iBRoad2EPC té com a objectiu integrar el Passaport de l’Edifici amb el EPC, i expandir, millorar i ampliar el seu format i abast conjunt per a considerar característiques addicionals i arribar a ser aplicable també en edificis plurifamiliars i públics.

L’objectiu és millorar la fiabilitat, utilitat i eficàcia, establint així la pròxima generació de EPC que donarà suport als objectius europeus de descarbonització, millorant al mateix temps les condicions per als usuaris dels edificis. Per a això, s’agruparan les activitats del projecte entorn de quatre pilars principals (1) avaluar les necessitats, el potencial i la viabilitat de fusionar el EPC amb el Passaport de l’Edifici; (2) adaptar el concepte iBRoad perquè formi part dels EPCs; (3) provar i avaluar l’aplicabilitat de iBRoad2EPC en sis països (Bulgària, Grècia, Polònia, Portugal, Romania i Espanya), incloent la formació d’auditors energètics i certificadors de EPCs i (4) facilitar l’adopció i explotació del model iBRoad2EPC en tota Europa.

CICLICA participa en el consorci com a corresponsable juntament amb GBCe de la implementació del model a desenvolupar a Espanya, així com a soci expert per a l’expansió del model iBRoad a edificis plurifamiliars.

Autoria

SYMPRAXIS TEAM P.C. (GR) BPIE (BE) IFEU (GE) TU WIEN (AU) INZEB (GR) BLUE PLANET (BE) ENEFEKT (BU) ADENE (PR) KAPE (PO) URBAN-INCERC (RU) GBCE (ES) CICLICA (ES)

Finançament

Programa de recerca i innovació Horizon 2020 en virtut de l'acord de subvenció núm. 101033781

Any projecte

2021-2024

Date

9 de juny de 2022

Category

Llibre digital i passaport de l'edifici