Hort comunitari de Mira-sol

L’hort comunitari ecològic del barri de Mira-sol es desenvolupa en el marc del projecte Mirasol, fem ambient! i està impulsat pel Consell de Barri de Mira-sol i les associacions de veïns que el conformen. Es desenvolupa per tal d’abordar els objectius generals de generar comunitat i incorporar criteris de sostenibilitat al barri. L’hort subica en l’àmbit lliure del solar on està ubicat l’edifici del Casal de Mira-sol.

Es planteja com un espai central des de diverses òptiques: un espai formatiu en valors i capacitats, un espai de gestió ambiental, un espai productiu i d’ajuda a l’economia, un espai socialitzador i de cohesió intergeneracional, i finalment, un espai recreatiu, de salut i de seguretat per als col·lectius més vulnerables. Aquest hort, entès com un equipament de proximitat, es proposa al costat del Casal Mira-sol, com a estratègia per crear una centralitat cultural i formativa, capaç d’incentivar la convivència i els valors per una vida saludable i plena per a tots el col·lectius del barri.

Els objectius als quals s’orienta i els resultats que es pretenen aconseguir amb aquesta proposta són diversos i abracen diferents aspectes de la vida a la ciutat:

Funció productiva: oferir un espai de productivitat agroecològica per a tots els col·lectius de barri, i especialment per a la infància, la joventut, les persones jubilades i persones desocupades. L’hort ofereix tant la possibilitat de disposar d’aliments frescos i de qualitat, com la possibilitat de descobrir o retrobar-se amb la capacitat productiva d’un mateix; factor que pot incidir favorablement en la transmissió de valors de responsabilitat i autonomia pera a col·lectius com la infància, l’adolescència i la gent gran, i també per a persones amb diversitat funcional.

Funció social: generar àmbits de cohesió i convivència que permetin socialitzar-se, esbargir-se, gaudir, mitjançant activitats de trobada veïnal intergeneracional. L’hort, gràcies a la seva condició d’àmbit de treball compartit, d’intercanvi i d’autoresponsabilització, pot esdevenir un espai a l’aire lliure que serveixi de lloc de trobada informal i on es puguin generar nous contactes interpersonals dins de la comunitat, tot reforçant el teixit social del barri.

Funció formativa: formar en tècniques i procediments d’horticultura, i alimentació sana i de temporada segons els principis de l’agricultura ecològica. L’hort, plantejat com un espai de formació i d’intercanvi de coneixements, pot esdevenir un espai educatiu formal i informal de les tècniques d’horticultura, un espai on es poden arribar a compartir gran nombre de valors vinculats a l’ecologia, l’alimentació sana i de temporada, i la vida saludable. A través de l’aprenentatge de com cultivar les hortalisses, de com cuinar-les i de com aprofitar el rebuig orgànic que generen, és possible descobrir molts criteris de sostenibilitat urbana.

L’hort està autogestionat per la pròpia comunitat d’hortolans que després d’un procés d’acompanyament d’un any amb l’equip d’arquitectes es constituiran en associació responsable de la gestió de l’hort en termes econòmics, d’espai i de comunitat.

Autoria

Cíclica [space · community · ecology] Marina Barroso – Empremta (dinamització), CODA (disseny i construcció hivernacle), Guillem de Pablo (Enginyer tècnic agrícola)

Promotor/a

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Any projecte

2014-2016

Date

1 de gener de 2016

Category

Cultures energètiques, Territori i paisatge