FESCAMP15

El FesCamp és un festival anual que conjuga acció i reflexió per activar la mirada dels ciutadans vers el seu territori. És basa en un procés de treball comunitari que a través de les pràctiques artístiques col·laboratives promou la reflexió crítica sobre la ciutat difusa de Sant Cugat del Vallès des del punt de vista de la sostenibilitat i el medi ambient.

Té com a objectiu identificar les mancances i oportunitats sostenibilistes del context periurbà, intensificar la cohesió veïnal i les relacions socials, a partir d’aquesta segona edició, als barris de Mira-sol, La Floresta i Les Planes i la Vila de Valldoreix. Tots ells, àmbits de Sant Cugat condicionats pel creixement residencial dispers i característics per la relació directa amb el mosaic agroforestal de la cara nord de la serra de Collserola.

Tot i la presència del corredor ecològic i l’esforç proteccionista, la pressió de la crisi immobiliària i el caràcter frontera d’aquest àmbit provoquen dificultats en la cohesió veïnal del teixit residencial; impactes diversos en els espais naturals afectant als boscos i als ecosistemes aquàtics; i una desconnexió i desconeixement progressiu del capital natural del lloc. Per aquests motius es fa necessari intervenir d’una forma creativa i sobretot transversal per aconseguir millores en la relació ciutadà-entorn i ciutadà-ciutadà i cercar solucions a les diverses problemàtiques detectades.

Els projectes del FesCamp es basen en el treball per parelles entre agent local i artista. En una primera convocatòria es presenten i seleccionen agents locals que proposen un tema relacionat amb els objectius del FesCamp. En una segona convocatòria es presenten els artistes escollint tema/agent i plantejant un projecte per desenvolupar aquest tema. Ambdós treballen conjuntament entre febrer i maig de 2015 per presentar el resultat del procés el dia del Festival, el dissabte 9 de maig de 2015.

En aquesta 2a edició s’han desenvolupat 7 projectes:

– Walk & Talk Mira-sol. Amb Edu Comelles i l’Associació de Veïns Sant Joan de Mira-sol.

– El sentir d’un trajecte. Amb Lawu i l’Institut Leonardo da Vinci.

– Nature Paradise. Amb Joana Calsamiglia, l’Ortiga i el Programa de Formació i Inserció de Sant Cugat del Vallès.

– El bosc comestible. Amb Alessandro Ardovini, Marc Salvador i l’Associació de Veïns la Serreta Bosc d’en Saladrigues.

– Explica el teu Valldoreix. Amb Mixité i l’Escola Jaume Ferran i Clua.

– Dibuixant la Floresta, construint el barri! Amb Cristina Curto i la Coordinadora d’Entitats el Senglar Cultural de la Floresta.

– Marge agrícola de Sant Cugat, veus i espais. Amb Alerta Amazònica i L’Ateneu Centre Cívic Sant Cugat.

Autoria

Cíclica [space · community · ecology] Club Muntanyenc de Sant Cugat i el Centre Cívic Ateneo de Sant Cugat

Amb el suport de:

Consell de Cultura, Participació i Medi Ambient del Govern de Sant Cugat del Vallès i l'Àrea de Veu de la Cultura de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix

Any projecte

2015

Date

10 de maig de 2015

Category

Cultures energètiques, Territori i paisatge