FESCAMP14

El FesCamp és un festival anual que conjuga acció i reflexió per activar la mirada dels ciutadans vers el seu territori. És basa en un procés de treball comunitari que a través de les pràctiques artístiques col·laboratives promou la reflexió crítica sobre la ciutat difusa de Sant Cugat del Vallès des del punt de vista de la sostenibilitat i el medi ambient.

Té com a objectiu identificar les mancances i oportunitats sostenibilistes del context periurbà, intensificar la cohesió veïnal i les relacions socials. Tot i la presència del corredor ecològic i l’esforç proteccionista, la pressió de la crisi immobiliària i el caràcter frontera d’aquest àmbit provoquen dificultats en la cohesió veïnal del teixit residencial; impactes diversos en els espais naturals afectant als boscos i als ecosistemes aquàtics; i una desconnexió i desconeixement progressiu del capital natural del lloc. Per aquests motius es fa necessari intervenir d’una forma creativa i sobretot transversal per aconseguir millores en la relació ciutadà-entorn i ciutadà-ciutadà i cercar solucions a les diverses problemàtiques detectades.

Els projectes del FesCamp es basen en el treball per parelles entre agent local i artista. En una primera fase es cerquen agents locals que estan interessats en un tema relacionat amb els objectius del FesCamp. En una segona fase s’bre una convocatòria on es presenten els artistes escollint tema/agent i plantejant un projecte per desenvolupar aquest tema. Ambdós treballen conjuntament durant tres mesos per presentar el resultat del procés el dia del Festival, el dissabte 24 de maig de 2014.

En aquesta 1a edició s’han desenvolupat 7 projectes:

– CAIXES NIU ARTISTIQUES (la biodiversitat). Amb N. Benet i E. Viver i l’Escola Catalunya. – PENSAR SOBRE CAN MATES (places, carrers i descampats). amb V. van Geffen i l’AAVV Can Mates. – PINTURA MURAL I LITERATURA (les rieres i l’aigua). Amb Adolf i AVP Mas Gener. – TOPOGRAFIA SENSIBLE: CAMINANT MIRA-SOL (l’alimentació). Amb Anna Recasens i l’Escola Turó de Can Mates. – URBAN SQUETCHING (l’habitatge i l’espai domèstic). Amb Cristina Curto i l’Escola Ciutat d’Alba. – L’ESPAI PÚBLIC ÉS CASA DE TOTS (els residus). Amb el col·lectiu Renadivola i l’Institut Leonardo da Vinci. – LA TERRA ENS MOU (la memòria rural). Amb el col·lectiu Lawu i l’AAVV Sant Joan de Mira-sol.     Descarrega la informació en pdf
Autoria

Cíclica [space · community · ecology] Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ateneu Centre Cívic Sant Cugat

Promotor/a

Regidories de Cultura, Participació i Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, i la Vocalia de l'Àrea de Cultura de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix

Any projecte

2014

Date

24 de maig de 2014

Category

Cultures energètiques, Territori i paisatge