Estudi del Pla d’Intervenció Integral en una ACR a Mataró

Objectius

L’objectiu general d’aquesta proposta de treball és l’elaboració d’un estudi previ sobre les possibilitats de desenvolupament d’un Pla d’intervenció integral de l’entorn del Parc del Palau de la ciutat de Mataró mitjançant la definició d’una Àrea de Conservació i Rehabilitació (ACR) que sigui compatible amb la manifestació d’interès del “Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social de entornos residenciales” en el marc del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” del govern central.

Enfoc

El projecte es fonamenta en el binomi Llibre digital de l’edifici + Passaport de l’edifici, que es situa al centre de l’entramat d’instruments públics orientats a la planificació, el finançament i la gestió de la rehabilitació energètica de entorns residencials. I, per tant, actua d’instrument d’articulació a escala de l’edifici de les projeccions i iniciatives dels Plans municipals de rehabilitació d’edificis, els repositoris centralitzats del parc edificat, les oficines de rehabilitació i els mecanismes de subvenció i finançament.

Així mateix, el projecte està enfocat a proporcionar una visió integral que consideri l’edifici i la comunitat al mateix nivell, en un moviment de reubicació d’aquests dos element, per posar les persones al centre, juntament amb l’espai que habiten.

La metodologia emprada, està basada en l’eina UrbanZEB, que s’emmarca en una nova generació d’eines estratègiques basades en la metodologia Urban Building Energy Model (UBEM), especialment dirigides a l’administració pública i als equips d’urbanisme i d’arquitectura que treballin en projectes a nivell d’àrea urbana.

Resultats

Els resultats de l’estudi, partint de les necessitats de l’Ajuntament de Mataró, estan lligats als requisits establerts en les bases del “Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social de entornos residenciales”. 

1. Recopilació de dades

Analitzar i adequar en la mesura del possible la base de dades del Cadastre alfanumèrica i gràfica i d’altres bases de dades proporcionades per l’Ajuntament, i realitzar una campanya d’inspecció als edificis representatius de l’àmbit d’estudi, de cara a l’obtenció de la informació necessària per a l’estudi.

2. Diagnòstic de l’estat actual de tots els edificis

Realitzar un diagnòstic global a nivell de qualitat tècnica, qualitat funcional i qualitat ecològica de cada un dels immobles de l’àmbit d’estudi.

3. Proposta d’intervenció de mínims en tots els edificis

Definir una proposta d’intervenció que integri les actuacions de cada un dels àmbits de qualitat, determinar els resultats d’aquestes intervencions, valorar l’impacte econòmic a nivell de costos i estalvis i proporcionar un esborrany de pla d’intervenció per cada un dels immobles de l’àmbit d’estudi.

4. Proposta d’intervenció emblemàtica i innovadora en un conjunt d’edificis

Definir una proposta d’intervenció de màxims, de caràcter emblemàtic i innovador, en cert conjunt d’edificis de l’àmbit d’estudi que pugui esdevenir un exemple rellevant d’actuació de millora dins del barri.

Autoria

Cíclica [space·community·ecology]

Promotor/a

Ajuntament de Mataró

Any projecte

2021

Date

23 de febrer de 2023

Category

Llibre digital i passaport de l'edifici