Document Building a common home. A global vision

El sector de l’edificació està immers de ple en un procés de transformació ocasionat no tant sols per la crisi econòmica, sinó també per la crisi ambiental i el procés de canvi de model poblacional que ha estat el seu motor durant decennis, incrementant continuadament la demanda d’habitatge. El sector ha començat a crear els mecanismes (millorant els materials i els elements constructius, creant estàndards energètics) per tal d’adaptar-se a les noves circumstàncies però ho està fent sense objectius globals o estratègies de referència.

Aquest document, desenvolupat com a primera pàgina de la Conferència WSB14 que tingué lloc l’any 2014 a Barcelona, pretén presentar davant els diferents actors implicats en el sector (als responsables de les polítiques mundials, als actors del sector, al públic en general…) la necessitat d’una visió global pel sector i una proposta de les accions que podrien conduir a definir-la correctament.

Una visió global que permeti que el sector de la construcció estigui preparat per fer front als principals reptes ambientals a nivell mundial: el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat, la crisi energètica… i fer-ho al mateix temps que respon a les necessitats d’habitabilitat de la població mundial i a la creació d’un sector capaç de generar desenvolupament econòmic per aquelles poblacions més necessitades.

L’informe es planteja sense pretendre fer un anàlisi exhaustiu dels reptes del sector (global o local) ni per oferir solucions o estratègies per afrontar-les més enllà de les que ja proporcionen els estudis consultats, duts a terme per varies organitzacions globals. Es desenvolupa amb la intenció de presentar alguns d’aquests reptes ambientals i socials (bàsicament a les necessitats referents al canvi climàtic i les necessitats d’habitabilitat) per tal de començar a construir una visió global, o com a mínim, per posar en marxa el debat necessari per establir-la.

Per fer-ho, el document recull informació de diferents organitzacions internacionals que analitzen, en diversos informes, la situació, al mateix temps que fan propostes per comprendre i superar la situació actual i el perillós camí futur. Aquests punts de vista de les organitzacions estan, lògicament, compromesos amb els seus ideals i valors, fent d’ells visions inevitablement parcials i generant d’aqueta manera noves idees i objectius per enriquir el debat que aquesta publicació pretén obrir.

Autoria

Cíclica [space · community · ecology] Joaquim Arcas Albert Cuchí (Universitat Politècnica de Catalunya) i Gala Fombella

Promotor/a

Green Building Council Espanya (GBCe)

Any del projecte

2014

Date

31 d'octubre de 2014

Category

Cultures energètiques, Models energètics d'escala urbana