Diagnòstic participatiu. Fàbrica Can Sacrest a Olot

Plantejament

L’octubre de 2020 la Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Olot encarrega l’Estudi d’Ordenació Urbanística de l’illa on s’ubica l’antiga Fàbrica Sacrest a les arquitectes redactores Inés Rivera i Núria Salvador. L’encàrrec consisteix en dues parts: A) Anàlisi i Diagnosi, és a dir, un recull d’informació urbanística i de camp incloent els diferents actors implicats a nivell del teixit de ciutat, i B) Propostes, una segona part de propostes i possibilitats urbanístiques de l’àmbit.

Dins de l’apartat A) Anàlisi i Diagnosi, l’encàrrec contempla un “recull d’expectatives” de tots els diferents agents que conflueixen a l’illa per tal d’identificar i anticipar l’encaix, de forma participada, de la transformació prevista. Per encàrrec de les arquitectes redactores de l’Estudi d’Ordenació Urbanística, el recull d’expectatives es dissenya i s’elabora per part de Marta Serra (Universitat Politècnica de Catalunya) i Anaïs Bas (Cíclica Arquitectura sccl).

Objectius

L’objectiu de l’encàrrec és elaborar una diagnosi participada dels agents proposats per l’Ajuntament d’Olot per tal de recollir les expectatives dels diferents agents implicats a nivell de teixit de la ciutat: associacions veïnals, propietaris i particulars, Escola d’Art, Biblioteca municipal i diversos departaments del propi ajuntament.

Enfoc

Per tal d’assegurar l’efectivitat i impacte de la diagnosi participada prevista en el disseny i desenvolupament de propostes per part de l’equip redactor, s’estableix, juntament amb aquest, una sèrie de trobades periòdiques per traslladar la informació recopilada en el moment, podent incidir, d’aquesta manera, en les propostes a presentar a l’Estudi d’Ordenació Urbanística encarregat.

Resultats

El material i documentació generada són les actes de les entrevistes participades, quadres diagnòstics resum per cadascun dels agents i per les diferents temàtiques discutides. Aquests documents permeten fer una lectura transversal de quines són les divergències o afinitats de mirada sobre un mateix tema o programa. Es genera un Informe Recull d’Expectatives, el qual parteix d’explicar com s’ha previst realitzar aquesta diagnosi participada i conclou amb una sèrie de conclusions generals derivades de la revisió comparativa entre quadres resums per agents i quadres resums per temàtica.

Autoria

Cíclica [space·community·ecology] i la Universitat Politècnica de Catalunya

Encàrrec

Núria Salvadó i Inés de Rivera arquitectes

Promotor/a

Ajuntament d'Olot. Regidoria d'Urbanisme

Any projecte

2020-2021

Date

24 de setembre de 2021

Category

Cultures energètiques