Concurs HPO a Eivissa en el marc del “Life Reusing Posidonia”

Proposta amb Menció d’Honor del Concurs d’idees per a la construcció d’habitatges de protecció pública, amb el lema “Terrasses”

El projecte llegeix el paisatge vernacular com a patrimoni local. Platja d’en Bossa presenta una urbanització promoguda pel turisme que es tradueix en grans edificacions impermeables que generen una barrera pel front marítim. Malgrat això, en una lectura a escala territorial s’observa com el sòl rústic comú s’estén des de la Serra Grossa fins gairebé la platja, la qual cosa suposa una oportunitat per proposar una reconnexió dels cicles naturals de l’illa amb un corredor verd. Per potenciar aquesta relació es proposa un edifici d’habitatges compacte i permeable per minimitzar l’ocupació al solar i economitzar la construcció optimitzant sistemes constructius i energètics, propis de l’arquitectura vernacular. 

El planejament limita una ocupació màxima del 40% però es proposa reduir-la a una ocupació del 30% cedint el 10% per espais exteriors productius o de lleure dels veïns. S’aprofita la terra extreta en l’excavació de la fonamentació i l’aljub d’aigües pluvials per generar 3 bancals de 50 cm de desnivell delimitats per murs de pedra seca. Així es recuperen les terrasses pròpies del paisatge mediterrani, com espais permeables amb diferents graus d’intensitat que generen superfícies d’infiltració que afavoreix les plantacions. El projecte ofereix un pas peatonal a través de l’edifici en planta baixa que connecti l’Avda Pere Matutes amb el nou equipament contemplat al planejament i el carrer Sant Francesc de Ses Salines, permetent l’accessibilitat peatonal i afavorint porositat urbana. L’edifici garanteix aquesta permeabilitat transversal entre mar i muntanya, afavorint la circulació d’aire i el pas dels vents dominants.

El projecte de l’edifici i l’espai exterior es condiciona a les millores climàtiques i l’optimització màxima dels recursos. L’edifici es situa en el límit del solar buscant la màxima separació possible amb l’edificació hotelera veïna que podria generar ombres indesitjables a l’hivern i ofereix dues terrasses amb fruiters que funcionen com a elements de control climàtic i permeten una renaturalització de l’Avda Pere Matutes. A la parcel·la hi ha diverses oliveres i ametllers barrejats. Les oliveres són joves i es poden trasplantar fàcilment, per tant proposem la seva reubicació en les noves terrasses incorporant més exemplars per generar una trama productiva associada al paisatge agrícola autòcton

Mapa de recursos 

Per la construcció de l’edifici s’aposta per sistemes propis de l’arquitectura tradicional i materials de procedència local o amb segell ecològic segons el mapa de recursos: estructura murària amb bloc de formigó i bigues de fusta laminada, paviment de marès per la planta baixa, paviment de tova ceràmica per les zones comunes, fusteries de fusta, porticons de fusta reciclada, morter de calç pels revestiments i posidònia seca com a aïllament. Les mermes de la construcció serviran per als drenatges de les terrasses. Es projecta una caldera de biomassa en planta baixa amb capacitat per a 24 habitatges. L’aigua de les dutxes s’emmagatzema en un aljub que actua com a vas de compensació previ al tractament de l’aigua en una bassa de fitodepuració d’aigües grises, per ser després emmagatzemada en un dipòsit que en permet la seva reutilització als inodors. Al terra de la planta baixa es col·loca un aljub d’aigua de pluja. D’aquesta manera es recupera la gestió de l’aigua de l’arquitectura tradicional aprofitant la impermeabilització que suposa l’edifici. En planta baixa es proposa un espai d’estacionament per a bicicletes, 16 places per a cotxes sota de l’edifici i 8 en l’espai exterior en concepte de park-parking, entenent que es tracta d’un espai utilitzable pels veïns en moments eventuals, totalment recuperable per a altres usos quan la normativa s’adapti als nous temps, reduint les exigències d’aparcament.

[robo-gallery id=4147]

Date

13 de febrer de 2020

Category

Llibre digital i passaport de l'edifici, Territori i paisatge