Cohabitació #1

Projecte i execució d’una reforma un habitatge unifamiliar existent que tracta de convertir-la en un espai domèstic dual, en el qual sigui possible donar allotjament a una família amb dos nuclis de forma autònoma i al mateix temps compartir certs espais de la casa. Així es multipliquen per dos els dispositius bàsics com l’espai de sala, menjador i cuina, els banys i les habitacions individuals i dobles, mentre que l’estudi, la biblioteca, la sala de televisió, l’emmagatzematge general i els equips de rentat i assecat de la roba es comparteixen diàriament per tots els habitants de la casa.

Amb tot, és un exemple de densificació controlada d’un barri d’habitatges usualment infrautilitzades, que disposen d’una superfície sobredimensionada en relació a l’activitat que poden donar-li els seus ocupants actuals. És un exemple per tant de com abordar la greu problemàtica que significa disposar d’unes trames urbanes altament ineficients, on resulta extremadament costós a nivell de recursos materials dotar d’una habitabilitat urbana digna, és a dir, d’uns equipaments i serveis urbans mínims.

Alhora, i més enllà de la solució programàtica, el projecte es planteja també com una oportunitat per donar una solució constructiva a reformes i rehabilitacions orientades a obtenir una major eficiència energètica i del cicle de l’aigua, introduint un nivell d’aïllament molt superior al exigit normativament, i creant un sistema de captació i emmagatzematge d’aigües pluvials que després serveixen per a usos domèstics i hortícoles.

Autoria

Cíclica [space, community & ecology] i Gustavo Silva-Nicoletti

encàrrec

Privat

Superficie

115m2

any projecte

2011

Date

1 de gener de 2011

Category

Destacats, Investigació i innovació