#BuildingLife. Compte enrere per al sector de l’habitatge

Plantejament

A la tardor de 2021 es va presentar una primera proposta del Full de ruta per a la descarbonització de l’edificació en tot el seu cicle de vida proposada en el marc del projecte #BuildingLife. Ja en aquest moment es va prometre continuar treballant en pro de la visió a llarg termini, que no és una altra que l’enfocament cap a un 2050 en el qual totes les persones a Espanya viuran en un entorn construït, rural o urbà, en condicions d’habitabilitat socialment acceptables. I dins d’aquesta exigència social, el sector de l’edificació proveirà i mantindrà aquest servei sense emetre GEI, amb un model d’edificació resilient i circular en l’ús dels recursos.

Passat un any, es presenta de nou un document #BuildingLife que aprofundeix quant als comptes de l’habitatge a Espanya, un document que neix amb l’ànim d’adonar-se de la gravetat de la situació actual i que estableix les bases per a abordar amb èxit el compte enrere cap a un sector climàticament neutre.

Conclusions

Aprofitament i rehabilitació del parc existent

Hem de realitzar una aposta decidida per l’aprofitament del ja construït. Així com fa anys descobrim que sense rehabilitar al parc existent no aconseguiríem rebaixar substancialment el carboni operatiu, ara constatem que en termes de carboni embegut els habitatges existents són el nostre principal patrimoni. La nostra inversió en carboni ja està feta.

Racionalització de la nova construcció

Hem de redefinir les necessitats de nou habitatge de manera que es pugui racionalitzar la nova construcció. Amb les previsions actuals d’habitatges d’obra nova i de ritme de descarbonització dels materials dels productes de la construcció resultarà impossible limitar el carboni embegut, ara mateix el factor més desestabilizante dins del còmput de carboni de cicle de vida.

Descarbonització dels productes de la construcció

Hem d’entendre que la capacitat per a realitzar actuacions sobre el parc existent i d’obra nova depèn directament de la capacitat per a descarbonizar els materials dels productes de la construcció. A quantitat finita de carboni embegut, com més gran sigui el ritme de descarbonització, major seran les possibilitats de rehabilitar habitatges o construir de nou.

Coordinació amb la resta d’agendes del sector

Hem de potenciar i avançar el conjunt d’agendes del sector, ja que la descarbonització no és l’únic repte al qual s’enfronta l’edificació. La transformació cap a l’economia circular, en aquest sentit, és una aliada imprescindible en la descarbonització i per tant és necessària la seva promoció en un marc de coordinació.

Consideració del factor temps

Hem de ser conscients que cal actuar amb urgència, perquè el factor temps és fonamental. El pressupost de carboni de cicle de vida és delimitat, molt delimitat, i com més triguem a escometre les accions de descarbonització, menys pressupost de carboni tindrem disponible per a dur a terme la pròpia transformació.

Autoria

Green Building Council España, Cíclica[space·community·ecology]

Promotor

Ikea Foundation, Laudes Fundation

Any projecte

2023

Date

23 de febrer de 2023

Category

Investigació i innovació