Acompanyament a comunitats veïnals per a promoure la rehabilitació

Plantejament

El projecte és un acompanyament a les comunitats veïnals de L’Hospitalet de Llobregat per a promoure rehabilitacions energètiques i millorar la cultura energètica de la ciutadania, aprofitant l’oportunitat que ofereixen els Fons Next Generation en rehabilitació energètica.

Objectius

L’objectiu principal del projecte és promoure rehabilitacions energètiques aprofitant els actuals Fons Next Generation, facilitant a les comunitats eines per tal de conèixer millor el propi edifici i eines de gestió comunitària arribar als acords necessaris per dur a terme les rehabilitacions. 

Els objectius específics del servei són els següents:

  • Assolir les condicions d’habitabilitat i de salut adequades (a nivell funcional, d’accessibilitat i tèrmic)
  • Augmentar el nivell de consciència social per motivar la realització de rehabilitacions energètiques d’edificis 
  • Facilitar eines d’implicació a les comunitats veïnals en el desenvolupament de rehabilitacions energètiques dels edificis
  • Aprendre hàbits quotidians eficients a la llar

Enfoc

El marc de treball neix del projecte “Hard-to-reach Energy Users” de l’Agència Internacional de l’Energia, que té com a objectiu identificar, definir i prioritzar el públic HTR (Hard-to-Reach), i dissenyar, mesurar i compartir estratègies efectives per implicar aquells públics per assolir objectius energètics, de resposta a la demanda i objectius climàtics, a més de satisfer les necessitats d’accés a l’energia i l’equitat social i ambiental.

Des d’aquesta perspectiva, el model teòric utilitzat per al desenvolupament de la definició, el contingut i les eines del projecte ha emprat el marc conceptual de “Cultures Energètiques” dissenyat per un equip multidisciplinari de persones investigadores de diferents àmbits com la física, l’economia, el dret, la psicologia i la sociologia (Stephenson, J. (2010). Energy Cultures: A framework for understanding energy behaviours), que posa les persones en el centre.

Resultats

El projecte consta de diverses accions:

  • Un programa formatiu estructurat en una seqüència didàctica de diferents mòduls sobre l’eficiència energètica als edificis, l’accés als ajuts econòmics i la gestió de les comunitats veïnals. 
  • Informes personalitzats a les comunitats participants amb l’estudi de l’estat actual dels immobles participants i les seves potencialitats de millora en l’eficiència energètica, incloent el cost econòmic i la rendibilitat de la intervenció, per tal de poder aprofitar a temps els Fons Next Generation per la rehabilitació.
  • Reunions a les comunitats veïnals de les persones participants, per tal de transferir els coneixements adquirits i facilitar acords a les comunitats.
  • Accés a les persones participants a la plataforma culturesenergetiques.cat desenvolupada per l’equip de Cíclica en el marc del mateix projecte Singulars.

Projecte desenvolupat en el marc del Programa Aracoop promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i finançat pel Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Autoria

Cíclica [space·community·ecology]

Promotor/a

Programa Projectes Singulars 2021-2022

Any projecte

2022

Date

23 de febrer de 2023

Category

Cultures energètiques, Destacats