Estratègies territorials i espai públic

Projectes d’acció estratègica planificada per promoure el potencial sostenibilista del territori, adreçats a administracions públiques municipals i supramunicipals situades en entorns de transició rural i urbana. Elaboració d’estratègies de re-connectivitat ciutat-territori mitjançant la transformació metabòlica per a la posada en valor del patrimoni físic, cultural i de la capacitat productiva del lloc. Anàlisi dels sistemes naturals i antròpics des dels fluxos (aigua, energia, matèria orgànica, mobilitat).

Tipus de projectes

  • Estratègies i plans territorials a escala municipal o supramunicipal
  • Diagnosis metabòliques a nivell de territori (fluxos materials i energètics)
  • Processos d’implicació i sensibilització ciutadana amb el seu paisatge productiu
  • Definició d’escenaris de futur i plans d’actuació
  • Estudis de definició d’Àrees de Conservació i Rehabilitació (ACR)
  • Col·laboració i assessoria en projectes i concursos

Territori i paisatge

FESCAMP15

In Cultures energètiques / Territori i paisatge

FESCAMP14

In Cultures energètiques / Territori i paisatge