Planificació de la rehabilitació de l’entorn construït

Projectes de planificació de la rehabilitació energètica a escala urbana per a promoure la intervenció en el parc residencial de manera massiva i complir amb els compromisos de descarbonització de la UE.

Estratègiques basades en la metodologia Urban Building Energy Model (UBEM), que permet integrar informació de diferents bases de dades per a generar un repositori d’informació del parc residencial nacional obert a tots els agents i connectat amb l’Observatori UE.

El coneixement generat, en forma d’indicadors i directrius rellevants per a la rehabilitació, permet definir la visió general i el full de ruta a llarg termini per garantir un parc residencial descarbonitzat i altament eficient, incorporant criteris de caràcter social, econòmic i mediambiental. En definitiva, orienta i facilita la presa de decisions per part de les administracions competents.

Tipus de projectes

  • Estratègies i plans de rehabilitació energètica a diferents escales: estatal, autonòmica, metropolitana, municipal i de barri
  • Base de dades de l’àmbit d’estudi amb detall a nivell d’immoble
  • Plataforma web d’interacció i visualització d’indicadors rellevants
  • Fitxers de sortida personalitzables i interoperables amb eines existents
  • Estudis de definició d’Àrees de Conservació i Rehabilitació (ACR)
  • Avantprojectes de rehabilitació energètica d’escala superior a l’edifici
  • Col·laboració i assessoria en projectes i concursos

Models energètics d’escala urbana