Digitalització i rehabilitació per passos de l’edifici

Projectes de planificació de la intervenció profunda per passos i a llarg termini d’un edifici, en forma de Passaport de rehabilitació, a partir del coneixement generat pel Registre digital de l’edifici al llarg del cicle de vida. Aquests dos nous instruments complementaris es presenten en l’última revisió de la EPBD com elements claus per assolir els objectius de la Renovation Wave europea i garantir un parc edificat de qualitat per a totes les persones. El Registre digital de l’edifici, enfocat a recopilar i millorar el coneixement del parc edificat, és una eina digital que actua com a registre comú de dades de l’edifici, i facilita la transparència, la confiança, la presa de decisions informada i l’intercanvi d’informació entre tots els agents. El Passaport de rehabilitació, enfocat a definir una visió estratègica a llarg termini, és un instrument que acompanya a la comunitat al llarg del procés de rehabilitació profunda per passos que permet augmentar la qualitat de l’edifici en totes les seves vessants, amb l’objectiu de millorar les condicions de vida de les persones i reduir l’impacte ambiental en tot el seu cicle.

Tipus de projectes

  • Base de dades de l’edifici harmonitzada amb el marc europeu del Digital Building Logbook (DBL)
  • Full de ruta d’intervenció de l’edifici a llarg termini
  • Plataforma web per oficines locals de rehabilitació (model One-stop-shop)
  • Fitxers de sortida personalitzables i interoperables amb eines existents
  • Col·laboració i assessoria en projectes i concursos

Llibre digital i passaport d’edifici