Cultures energètiques

Projectes d’innovació social que, mitjançant l’enfortiment de la cooperació de les comunitats, promouen la consciència social vers la transició energètica justa i equitativa. Dinamització d’accions comunitàries i tallers per a fomentar la sensibilització sobre l’ús eficient de l’energia, mitjançant metodologies actives de codisseny i implicació ciutadana. L’apropament dels projectes es fonamenta en el marc conceptual Energy cultures, desenvolupat per un equip d’investigació interdisciplinar, que argumenta la importància de posar les persones en el centre com a agents clau en la transició energètica i la descarbonització.

(en desenvolupament)

Tipus de projectes

  • Acompanyament de comunitats veïnals en els processos de rehabilitació d’edificis als barris
  • Activació de processos comunitaris i d’innovació social
  • Impartició de tallers dirigits a la ciutadania, escoles, instituts, equipaments, comerços i organitzacions
  • Elaboració de material pedagògic i divulgatiu sobre transició energètica
  • Dinamització de processos participatius i living labs
  • Col·laboració i assessoria en projectes i concursos

Cultures energètiques

FESCAMP15

In Cultures energètiques / Territori i paisatge

FESCAMP14

In Cultures energètiques / Territori i paisatge