Comunitats energètiques locals

Projectes de foment i d’acompanyament a comunitats energètiques arreu del territori, des de les àrees metropolitanes als micropobles. D’una banda, acceleració de la creació de comunitats energètiques des d’una perspectiva inclusiva, mitjançant eines digitals adreçades a la ciutadania, a les entitats i empreses del mercat i a l’administració pública, des d’on es pot explorar les iniciatives existents, enxarxar amb els agents del territori, i simular la creació de noves CELs. D’altra banda, acompanyament a les comunitats per promoure processos de descarbonització més amplis: la millora d’hàbits de consum eficients, les rehabilitacions energètiques, les xarxes de suport mutu, etc.

Tipus de projectes

  • Desenvolupament d’eines digitals de foment de CELs
  • Avaluació del potencial d’implementació de CELs a escala urbana d’interacció i visualització d’indicadors rellevants
  • Planificació estratègica de CELs
  • Acompanyament social a CELs
  • Col·laboració i assessoria en projectes i concursos

Comunitats energètiques