Avanç de Pla Estratègic de Zones Verdes de Reus

Plantejament En l’escenari pròxim de canvi climàtic es fa necessària la revisió del paper del verd urbà pel que fa a la seva relació amb la matriu biofísica (topografia, hidrografia, subsòl, cobertes del sòl, clima) i amb l’evolució dels usos que han acollit al llarg del

Accions d’adaptació al canvi climàtic al Montseny

Plantejament L’encàrrec forma part de l’acció pilot identificada i aprovada per la Mesa Territorial per a l’Adaptació al Canvi Climàtic (MeTACC) de la RB Montseny el 23 de gener de 2019, amb el títol: “Caracterització i Definició de les Millores Ambientals en Tots els Sectors i

Projecte d’ordenació urbana al barri de Vallcarca a Barcelona

Proposta guanyadora del Concurs d’idees per a l’Ordenació de Vallarca amb el  lema “Arrels” Vallcarca és un dels barris de Barcelona que més han patit l’especulació urbana de les darreres dècades i el buit físic i simbòlic que aquesta hi ha deixat, un fet que el

Concurs Europan al barri de Canyelles a Barcelona

Proposta guanyadora del Concurs Europan a Barcelona amb el lema “In flow” Nou Barris té un teixit associatiu i comunitari que ha lluitat per a la dignitat del  territori i les persones. El patrimoni popular i cultural de la seva gent ha permès aixecar equipaments i

Pla director del Rec Comtal

Proposta guanyadora del Concurs per a l’elaboració del Pla Director del Rec Comtal El Pla Director del Rec Comtal és un instrument urbà que té per objectiu posar en valor el patrimoni físic i intangible de l’aigua, d’una de les infraestructures hidràuliques més importants de la

Concurs d’Ordenació Urbana al barri del Rec a Igualada

El barri del Rec s’origina com a superfície agrícola utilitzant la sèquia com a sistema d’irrigació de les hortes. Les adoberies donen pas a un nou sistema productiu on el rec també acull la funció de canal de desguàs. Actualment la indústria adobera s’ha reduït

Concurs HPO a Eivissa en el marc del “Life Reusing Posidonia”

Proposta amb Menció d'Honor del Concurs d'idees per a la construcció d'habitatges de protecció pública, amb el lema "Terrasses" El projecte llegeix el paisatge vernacular com a patrimoni local. Platja d’en Bossa presenta una urbanització promoguda pel turisme que es tradueix en grans edificacions impermeables que

Concurs del Parc de la República a Terrassa

La proposta parteix de la comprensió transescalar del paisatge del mosaic agroforestal característic del territori vallesà que trobem als voltants de la ciutat de Terrassa. Un paisatge que es caracteritza principalment per estar composat per parcel•les intercalades de bosc mediterrani, camps de gramínies i, en

Recuperació del sistema de reg a les hortes termals

  Projecte guanyador Ex-Aequo del Premi Europeu d’Espai Públic Urbà 2016 i del Bauwelt Award 2017 Seleccionat als premis FAD 2016, a la Biennal de Paisatge Rosa Barba 2016 i a l'EUMies Arward A les hortes de regadiu, la pèrdua de sentiment de comunitat juntament amb la contaminació

Procés Participatiu. Nous usos comunitaris de Can Soler

El projecte consisteix en coordinar i dinamitzar un procés participatiu per la redacció del projecte de paisatge als entorns de l’antiga masia de Can Soler al barri de Sant Genís dels Agudells. El procés participatiu s’anomena “Definim nous usos comunitaris per als entorns de Can