App mòbil de millora de pràctiques energètiques a la llar

Plantejament UpEnergy és una aplicació mòbil de millora de pràctiques energètiques a la llar. La proposta aposta per l'ús de la tecnologia de la informació i la gamificació com una estratègia eficaç per promoure l’aprenentatge i la generació de vincles en els si de comunitats, superant les

URBAN3R. Plataforma web de dades obertes de la ERESEE 2020

Plantejament Aquesta eina està enfocada a impulsar la regeneració urbana a Espanya i a ajudar a la presa de decisions per al disseny de plans i estratègies de regeneració a escala urbana, des de l'escala de barri a la municipal, de forma alineada amb l'ERESEE 2020. Objectius L'objectiu principal

Plataforma web Cultures energètiques i la rehabilitació residencial

Plantejament culturesenergetiques.cat és una plataforma amb sis mòduls d’aprenentatge sobre l’ús de l’energia a la llar i les lògiques d’inversió en electrodomèstics i en intervencions als edificis. Objectius L’objectiu del projecte és facilitar a la ciutadania eines per tal de conèixer millor el seu propi edifici i habitatge, i

Plataforma web de millora de la cultura energètica a les llars

Plantejament El projecte sorgeix de la necessitat d’un procés transformador en la nostra societat per mitigar i adaptar-se a l’efecte del canvi climàtic. Si bé les propostes per reduir l’ús d’energia en els edificis s’han enfocat típicament als aspectes físics, tecnològics o econòmics del medi construït,

Plataforma web per promoure comunitats energètiques locals

Plantejament El projecte sorgeix de la necessitat d’assolir els objectius energètics de descarbonització fixats per la Unió Europea, a través de processos de creació de comunitats energètiques en tot el territori que permetin un accés cooperatiu i equitatiu a l’energia renovable, seguint la màxima de no

PAS-E. Passaport de rehabilitació de l’Edifici

Plantejament El projecte sorgeix com a resposta a la demanda del sector sobre la necessitat de desenvolupar un nou instrument d’alta qualitat, tècnic i fiable, capaç d’integrar les diferents eines i segells existents, i que permeti accelerar la rehabilitació energètica d’edificis d’acord amb la Directiva (UE)

ERESEE 2020. Estrategia de rehabilitación energética en España

Plantejament El projecte sorgeix del requeriment del MITMA d'actualitzar l'Estratègia a llarg termini per a la Rehabilitació Energètica en el Sector de l'Edificació a Espanya de 2014 i 2017, millorant la metodologia de caracterització del parc residencial i d'elaboració de la senda de descarbonització a 2030

Metabolisme social d’Amorebieta-Etxano

En un moment històric a nivell de planejament urbà i territorial clau al municipi d’Amorebieta-Etxano en el que l’Ajuntament es proposa redactar en Pla General d’Ordenació Urbana, fins ara inexistent per un funcionament mitjançant normes subsidiàries, l’anàlisi del metabolisme social d’aquest territori des de l’òptica