#BuildingLife. Compte enrere per al sector de l’habitatge

Plantejament A la tardor de 2021 es va presentar una primera proposta del Full de ruta per a la descarbonització de l'edificació en tot el seu cicle de vida proposada en el marc del projecte #BuildingLife. Ja en aquest moment es va prometre continuar treballant en

Plataforma web per promoure comunitats energètiques locals

Plantejament El projecte sorgeix de la necessitat d’assolir els objectius energètics de descarbonització fixats per la Unió Europea, a través de processos de creació de comunitats energètiques en tot el territori que permetin un accés cooperatiu i equitatiu a l’energia renovable, seguint la màxima de no

Passaport de l’edifici

El Passaport de l’Edifici és una eina estratègica i innovadora que serveix de guia per acompanyar les administracions en la presa de decisions dins els processos de renovació urbana per fases. L’objectiu final és l’acceleració de la renovació del parc residencial, tant a nivell de

Disseny expositiu del Centre de Natura de Can Soler

El projecte s’emmarca en el projecte Desenvolupament de nous usos comunitaris a l’entorn de Can Soler, un dels projectes motor de Pla de Barris a Sant Genís dels Agudells i La Teixonera que ha coordinat un procés participat on s’han recollit diverses propostes, entre les

Cohabitació #3

El programa funcional o de necessitats del promotor, és la reforma de l’habitatge existent ocupat actualment pels pares de la promotora per tal de que pugui acollir-la a ella mateixa i les seves dues filles. Per tal que els primers no perdin ni superfície ni

Vaic Mobility

Disseny i execució de la seu de VAIC MOBILITY, una empresa jove que promou una mobilitat amb Valor Ambiental i Innovador per a les Ciutats, i que desenvolupa solucions concretes per acompanyar a les persones que han fet o volen fer una transició progressiva i

Cohabitació #2

Avantprojecte de cohabitació que tracta de desdoblar el programa d’una casa unifamiliar per acollir simultàneament a una familia extensa amb dos nuclis. La solució passa un cop més per dotar el nou habitatge d’espais autònoms (sala, menjador, cuina, bany, habitacions), i d’espais i equips comuns

Cohabitació #1

Projecte i execució d’una reforma un habitatge unifamiliar existent que tracta de convertir-la en un espai domèstic dual, en el qual sigui possible donar allotjament a una família amb dos nuclis de forma autònoma i al mateix temps compartir certs espais de la casa. Així