Cíclica ofereix serveis d’arquitectura, urbanisme i paisatge amb l’objectiu d’assolir l’equilibri ambiental i l’equitat social, proporcionant solucions que integren de forma sistèmica tres àmbits: arquitectura, comunitat i medi ambient.

Doncs la convergència d’aquests tres elements resulta essencial per generar respostes als actuals reptes globals: el canvi climàtic, la crisi dels recursos, la pobresa energètica i els problemes d’exclusió social a la ciutat.

Els serveis que oferim

Investigació i innovació

Projectes de recerca i innovació que combinen la dimensió tecnològica i social en el camp de la transició energètica. Participació en convocatòries competitives de finançament europeu, nacional i autonòmic per a potenciar la transferència tecnològica i de coneixement cap a la societat. Desenvolupament de metodologies i eines pròpies d’innovació aplicada orientades a la transformació del sector de l’edificació i a donar resposta a la creixent demanda sostenibilista de la societat.

[ SPACE · COMMUNITY · ECOLOGY ]